ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πιστοποιητικά Ποιότητας

Δίνοντας σημασία στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, η εταιρεία μας έλαβε τα πιστοποιητικά ποιότητας για τα προϊόντα της. Η εταιρεία μας παράλληλα με την άποψη ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων αξίζει τον κόπο, έλαβε Πιστοποιητικό Εγγραφής Σχεδιασμού, πιστοποιητικά ISO για να παρέχει καλύτερη υπηρεσία στους πελάτες μας.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ